Inhoud

De operatraditie bestaat in Europa al meer dan vierhonderd jaar. In tegenstelling tot landen als Italië, Frankrijk en Duitsland, kent België echter een relatief korte operageschiedenis. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw kan men een eerste poging vinden om zangtoneel in de landstaal uit te voeren. Het gaat hier dan enkel om vertalingen van Italiaanse, Franse of Duitse zangspelen en opera’s naar het Nederlands. Opera’s geschreven door Vlaamse componisten bestonden toen nog niet, op één uitzondering na. In 1680 componeerde de Bruggeling Karel Hacquart zijn Triomfeerende Min, een opera met Nederlandse tekst. Meer dan honderd jaar later zal een Vlaams componist opnieuw een Nederlandstalige opera componeren.

 

In 1789 componeert Pierre Van der Ghinste een eerste Vlaamse opera: Het Pruissisch Soldaten kwartier. Deze wordt voor het eerst in 1810 in Kortrijk opgevoerd en zal de start zijn van een rijke Vlaamse operatraditie. De aanvang gaat echter moeizaam, daar de aristocratie en de gegoede burgerij blijven vasthouden aan Franstalige opera’s en het Vlaamse muziekleven eerst een heropleving nodig heeft. Die komt er mede door Peter Benoit die de Vlaming weer bewust maakt van een Vlaams muziekgeweten. Zijn toneelmuziek voor de drama’s Charlotte Corday en De Pacificatie van Gent vormt de aanleiding tot de stichting van het Nederlands Lyrisch Tooneel te Antwerpen in 1890. Daaruit zal drie jaar later de Vlaamsche Opera ontstaan.

 

Op deze webpagina kunt u een niet-exhaustief overzicht vinden van opera's die door Vlaamse componisten gecomponeerd zijn. Het begrip opera moet hier breed gezien worden. Het gaat niet alleen om opera’s waarbij alle tekst gezongen wordt, maar ook om zangspelen, lyrische drama’s, operettes, etc. Naast een overzicht van componisten, librettisten en opera’s, geeft deze webpagina een korte geschiedenis van de voornaamste Vlaamse operahuizen en een niet-exhaustief overzicht van Belgische operazangers.
Componisten

Bekijk de lijst met componisten.Opera's

Bekijk de lijst met opera's.

 

 

De vindplaatsen van de gedrukte versies en de handschriften staan - indien gekend - vermeld bij de opera.

 

 

Artesis-KC = Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Hogeschool)

HGC = Bibliotheek Conservatorium Hogeschool Gent

KBR = Koninklijke Bibliotheek van België