Collectie Dubar

Bibliografie

Jan Dewilde, Met dank aan collectioneurs uit heden en verleden, in Forum, jrg. 17, nr. 2, p. 3-9.

Jan Dewilde, Coda in Forum, jrg. 17, nrs. 2-5.

Jan Dewilde, Bijdragen in digitale nieuwsbrieven van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, januari 2010, april 2010

Op de publieke voorstelling van de aankoop op 26 september 2009 bracht bibliothecaris Jan Dewilde volgende toelichting.