Collectie Dubar

Boeken

De Collectie Dubar bevat ook meer dan 600 boeken, brochures, tijdschriften, programmaboeken en efemera. Belangwekkende werken zijn ondermeer theoretische werken, traktaten en methodes van Jean-Jacques Rousseau, François-Auguste Gevaert, Théodore Dubois en Vincent d’Indy, naast jaargangen van ondermeer 'Le Mercure musical' en 'La revue musicale belge'.

Hier vindt u enkele stalen en de volledige inventaris.


ecrin acoustique braille methode violoniste belgian musicale benoit lassus gretry